페이스북 유튜브

Concierge үйлчилгээ

Ангилал

  • богино хугацаат виз визийн хугацаа 90 -с доош хоног
  • урт хугацаат виз визийн хугацааа 90-с дээш хоног
  • удаан хугацаат виз визийн хугацаа байхгүй

урт болон удаан хугацааны визийн тохиолдолд орж ирснээс хойш 90 хоногийн дотор гадаадын иргэний бүртгэл ба оршин суугчийн бүртгэл хийх хэрэгтэй

Гадаадын оршин суугчдын үйл ажиллагааны цар хүрээ

  • Гадаадын иргэн нь олгогдсон визийн хугацаандаа оршин суух ба хуулийн заал таас гадна улс төрийн үйл хөдлөл хийж болохгүй Байрлах хугацаандаа ажил хийхийг хүсвэл ажлын визийг авах хэрэгтэй .ба тогтоогдсон ажлын байрандаа ажиллах хэрэгтэй .
체류 외국인의 활동 범위 표입니다.

종류, 체류기간 연장, 체류자격 외 활동, 체류자격변경으로 구분되어 있습니다.

Оршин суух хугацаа сунгах Олгогдсон визнээс гаднах үйлдэл Олгогдсон визний төрөл өөрчлөх
Тохирох нөхцөл Олгогдсон визний хугацаа уртасгаж солонгосд хэсэг байхыг хүссэж буй гадаадын иргэн Оршин суух визтэй гадаадын иргэн олгогдсон визээрээ түүнтэй холбоотой үйлдлээс гадна үйлдэл хийхийг хүсэж байгаа тохиолдол Солонгосд оршин суугаа гадаадын иргэн олгогдсон визэнд тохирсон үйлдлээ зогсоож өөр визэнд тохирсонүйлдэл хийхийгхүсэж байгаа тохиолдол
Захиалах хугацааа Авсан визний хугацаа дуусахаас 2 сараас дуусах өдөр хүртэл Өөр визэнд тохирсон үйлдэл хийхээс өмнө Өөр визэнд тохирсон үйлдэл хийхийнөмнө гадаад харилцаа,төрийн алба, сэтгүүлч зэргийн үнэмлэхээр визний төрлөө солихыг хүссэж байгаа тохиолдолдүнэмлэх сольсон өдрөөс 30 хоногийн дотор
Application Method Өөрийн болон орлогчийн харъяа гаалийн салбарт шаардлагатай бичиг баримтаа бэлдэж очоод хүсэлт гаргаххэрэгтэй Гол нь тэр өдөр солонгосд оршин суух визтэй тохиолдолд боломжтой Өөрийн болон орлогчийн харъяа гаалийн салбарт шаардлагатай бичиг баримтаа бэлдэж очоод хүсэлт гаргах хэрэгтэй Өөрийн болон орлогчийн харъяа гаалийн салбарт шаардлагатай бичиг баримтаа бэлдэж очоод хүсэлт гаргах хэрэгтэй

Лавлах