페이스북 유튜브

Concierge үйлчилгээ

Тээвэр

 • Автобус

  Автобусны мэдээллийн системийг нэвтрүүлснээр автобусанд GPS-(Global Positioning System ) буюу байрлал хянах аппаратыг байрлуулж холбосноор уг автобусны тухай мэдээллийг авто тээврийн мэдээллийн төвд илгээх ба үүнийг автобусны буудал дахь мэдээллийн дэлгэц болон интернет, PDA ,гар утас зэрэгт илгээж автобусны ирэх хугацаа зэргийг мэдээлнэ].

 • Такси

  Тохилог такси (brand), зочид буудлын такси , тахир дутуу иргэний такси гэх мэт олон янз байдаг. Тохилог (brand) такси нь дээд зэргийн соёлт үйлчилгээ бүхий такси ба дуудлага , дэлгэц , бэлэн мөнгө орлох карт ,тооцооны хуудас зэрэг сүүл үеийн шинэ системээр тоноглогдсон өвөрмөц такси юм.

 • Метроны маршрутын зураг

  Метроны маршрутын зураг дэжон

 • Инчон олон улсын онгоцын буудал
  • Инчон олон улсын онгоцын бууудал — нь дэлхийд нэртэй орчин үеийн тохилог төгс боловсронгуй онгоцны буудал билээ .Орчин үеийн иж бүрдмэл техникээр тавлаг үйлчилгээг бий болгож буй соёл урлагийн нэгдсэн цогцолборт газар юм.
  • Чонжү олон улсын онгоцын буудал – солонгосын өмнө зүгт байрладаг ,олон улсын буудлын эрх бүхий дунд зэргийн онгоцны буудал юм. Дэжонба Чонжү -н хооронд төмөр зам байдаг ба онгоцны буудлын лимүзин автобус үйлчилдэг.

Үүнтэй холбоотой вэбсайтын мэдээлэл