Тэжон хотын эмчилгээ аялал

Эмнэлгийн жуулчны виз

Эмчилгээ болон сувилгааны зорилгоор эмнэлэг ба сувилалд хэвтэх өвчтөн ба түүний гэр бүлийнхэнд олгодог виз юм.

Эмнэлгийн жуулчны виз

Виз олгох өргөдөл гаргах газар

 • Виз захиалах газар нь солонгосын элчин сайдын газар ба консулын газар

Олгох зорилтот

 • Эмчилгээ ба сувилгааны зорилгоор эмнэлэг ба сувилалд ирж хэвтэхийг хүссэн өвчтөн ба түүнийг асарч ,хандахаар хамт явах гэр бүлийн хүн ,үр хүүхэд, төрсөн ах дүү дагалдах гэр бүлийнхэнд олгодог тусгай виз G1(M)

Олгох журам

 • Орж ирэх зорилгодоо тохирсон хугацаагаа шалгаад шаардлагат бичиг баримтаа элчин сайдын яаманд илгээнэ.
 1. Шаардлагатай бичиг баримтыг хавсаргана уу
 2. Хүлээн авсан баримт
 3. шүүгч
 4. Батлуулах хүсэлт
 5. Тойм
 6. зөвшөөрөл
 7. Виза мэдүүлэг / олгох
 8. олгох

Ирүүлэх баримт бичиг

 • Эмчилгээ ,сувилгаа шаардлагатайг илэрхийлсэн эмчийн оношлогооны бичиг ба тодорхойлолт ,эмнэлэг ба сувилгааны газраас хийсэн захиалгын баримт , эмчилгээ ,сувилгааны болон байрлах зардлыг төлж чадах баримт (даатгалтай эсэх ,банхны хадгаламж ба цалингийн тодорхойлолт зэргийг нэгтгээд , эмчилгээний төлбөрөө төлж чадах эсэхийг хянах
※ Паспорт , виз авахад шаардагдах материал өөрчлөгдөх тохиолдол байдаг Солонгосд орж ирэхийн өмнө элчин сайдын яам болон консулын газраас шалгах хэрэгтэй .

Лавлах

상단으로 이동