페이스북 유튜브

Concierge үйлчилгээ

Гэх мэт

Олон улсын нэгдсэн шуудан(EMS)

Олон улсын нэгдсэн шуудан EMS нь яаралтай захиа ,бичиг баримт , илгээмж зэргийг хамгийн найд вартай ,хурдан , гадаадад явуулдаг олон улсын шуудангийн үйлчилгээ ба кредит салбар болох шуудангийн хэлтэстэй хамтарч үйл ажиллагаагаа явуулдаг Бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг (стандарт , үнэ ,жин ,явц ,мөрд лөгө гэх мэт ) 1588-1300 утсаар асууж лавлахыг хүсье. Гадаадаас илгээмж авахдаа (EMS, агаарын илгээмж ) шуудангийн дууд лагын төв ба олон улсын шуудангийн зөвлөх төвөөс лавлах боломжтой. Гадаадаас холбоо барихыг хүсвэл олон улсын шуудангийн илгээмжийн төвд хандаарай

국제통합우편 (EMS)
Тэжон олон улсын солилцооны төв

Дэжонд амьдардаг болон түр орж ирсэн гадаадын иргэдэд янз бүрийнмэдээлэл ,мэргэжлийн зөвөлгөө ,солонгос хэл ба урлаг соёлыг төв болгосон сургалт хөтөлбөр ,хоол хүнс болон түүх дурсгалын туршилт хөтөл бөр зэрэг төрөл бүрийн ёслолт арга хэмжээнүүдийг өргөнөөр зохион явуулж байна.

대전국제교류센터
Гол үйл ажиллагаа
 • Байнга амьдардаг болон түр сууж буй гадаадын иргэдэд аж амьдралын зөвөлгөө
 • Солонгосчуудад олон үндэстэн ба гадаад үзлийг ойлгох сургалт
 • Аж амьдралын мэдээлэл, хууль ,эмнэлэг ,ажил хөдөлмөрийн лавлагаа болон зөвөлгөө Төрөл бүрийн ёслолт үйл ажиллагаа
 • Аялал жуулчлал ба соёл урлагийн талаарх мэдээлэл
 • Аж амьдралын талаарх зөвөлгөө
 • сайн дурын тусламж
 • Гадаадын иргэний компьютерын сургалт
 • Амрах газар
 • Өсвөр үеийнхэн болон иргэдэд олон үндэстнийг ойлгох сургалт
 • Солонгос хэл, солонгос хоол , дуу хөгжим ,түүх ,соёл урлагтай холбогдсон сургалт болон урлаг ,соёлын туршилт үйл ажиллагаанууд
Яаралтай тусламжийн утасны дугаар
 • Утасны дугаар лавлах 114
 • Хууль ,гэмт хэрэг 112
 • Яаралтай тусламжийн төв 119
Аялал жуулчлалын хуудсыг татаж авах
 • Тэжон аялал жуулчлалын портал аялал жуулчлалын товхимол татаж авах