Эрүүл мэндийн мэдээлэл

Гэмтлийн мэс засал

Гэмтлийн мэс засал гэдэг нь хөл гар нуруу гэхмэт биеийн тулгуур хэсэг судлан эмчилгээ хийдэг ялангуяа аваар үйлдвэрийн болон машины гэх мэт үйлдвэржилт хотжилттой холбоотой бэртэл гэмтэлүүд сүүлийн үед ихсэж байгаа билээ. Гэмтлийн мэс засалд голчлон хийгддэг эмчилгээ бол эмийн тарианы, физик эмчилгээ, биеийн тамир эмчилгээ хийгддэг, хэрвээ энэ эмчилгээнүүдэд дарагдахгүй бол мэс заслын эмчилгээ хийгддэг.

Гэмтлийн мэс засал

Эмнэлгийн тасаг

  1. Хүүхдийн гэмтлийн мэс засал

  2. нурууны мэс засал

  3. гар сарвуу бичил мэс заслын

  4. хөлийн тавхайн мэс засал

  5. мөр тохойн үений мэс засал

  6. өвдөгний үений мэс засал түнхний үеийн мэс засал

  7. хавдрын мэс засал гэх мэт

상단으로 이동