Эрүүл мэндийн мэдээлэл

Ардын эмнэлэг

Манай улсад эрт дээр үеээс уламжлан ирсэн хятад япон гэх мэт ханз үсгийг хэрэглэдэг орнуудаас холигдож судлагдан ирсэн уламжлалт анагаах ухаан буюу ардын эмчилгээ гэж ч ярдаг. Уламжлалт анагаах ухаан нь гадагшаа илэрсэн шинж тэмдгийг ажиглах зарчимд дээр үндэслэн удаан хугацааны байгалийн үзэгдлийг үр дүнг хүний бие дээр туршиж хар шар бадганы зарчмаар үндэслэн эмчилгээ хийсэн. Эмчилгээ нь эмийн ургамал зүү төөнүүр эмчилгээ хийж биеийн алдагдсан зохицлыг зохицуулж өгдөг

Ардын эмнэлэг

Дорно дахины анагаах ухаан ба барууны анагаах ухааны ялгаа

 • Европ эмчилгээ
  • Эд эрхтэний өөрчлөлт
  • Халдвар гэмтэл гадаад орчны нөлөө
  • Өвдсөн хэсгийн эмчилгээ
  • Эмчилгээ нэгдсэн
 • Ардын эмчилгээ
  • Сэтгэл санаа ба эрхтэний хоорондын холбоо
  • Биеийн дотоод үйл ажиллагаа
  • Байгалийн үзэгдэл шинж тэмлэгдээр тулгуурладаг
  • Хүн тус бүрд өөр эмчилгээ
상단으로 이동