Эрүүл мэндийн мэдээлэл

Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт төрсөн эх л явдаг эмнэлэг гэхээс илүү эмэгтэйчүүдийн урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ эмэгтэйчүүдийн өвчин төрөх гээд өргөн хүрээт эмчилгээг хийдэг. Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг нь төрсний дараах гам барих болон нярайн асаргаа сувилгааг хийдэг асаргааны төвийг ажиллуулж байна.

Эх барих эмэгтэйчүүд, Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг
Төрсний дараах үеийн эмчилгээний төв

Төрсний дараа гам барихад нь тусалдаг мэргэжлийн байгууллага төрсний дараах эх болон нярайд янз бүрийн хөтөлбөрүүд явуулдаг.

Төрсөн эхийн асаргаа сувилгаа

төрсний дараах арчилгаа сувилгааг мэргэжилтэн зөвөлгөө өгөх, тараглалтаас урьдчилан сэргийлэх, арьсны арчилгаа хүүхдийн өсөлт хүмүүжлийн талаар лекц орох бүрэн дүүрэн амарч тайван байх хөхний арчилгаа эрүүл ахуйн төрсний дараа сэтгэл эвгүйрэх байдлаас сэргийлэх гэх мэт

Нярайн асаргаа сувилгаа

24цагийн мэргэжлийн асаргаа сувилгааг ариун нөхцөлд нярайг асран хамгаалж хүүхэд хөхүүлэх хүүхдээ авах тасаг байгуулсан бөгөөд хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх мэргэжлийн шинжилгээнүүдийг хийж байна.

상단으로 이동