Khác

Chuyển phát nhanh quốc tế (EMS)

S là dịch vụ bưu chính quốc tế chuyển thư từ, tài liệu, bưu kiện khẩn cấp ra nước ngoài một cách nhanh nhất và an toàn nhất. Để biết thêm thông tin (các điều kiện tiếp nhận như thông số kỹ thuật, phí, trọng lượng, v.v./ thủ tục xác minh / theo dõi loại bưu chính (điều tra hướng dẫn), v.v.), vui lòng liên hệ 1588-1300 không có mã vùng
Khi thắc mắc về việc chuyển phát sau khi gửi thư quốc tế (EMS, bưu kiện hàng không, đã đăng ký), bạn có thể kiểm tra tại Trung tâm chăm sóc khách hàng của dịch Thư tín quốc tế tại Tổng đài Bưu điện.
(Tel. 02-2108-0050 ~ 60) Khi liên hệ từ nước ngoài (Tel. 82-2-2108-0051 ~ 0059)

국제통합우편 (EMS)
Trung tâm giao lưu quốc tế Daejeon

Cho đến nay, thông tin sinh hoạt cho tất cả người nước ngoài sống tại Daejeon hoặc khách vãn lai đều được thực hiện thông qua dịch vụ tư vấn với các chuyên gia và các tổ chức liên quan, các chương trình giáo dục tập trung vào ngôn ngữ Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc, tổ chức các chương trình trải nghiệm như sự kiện trồng cây và khám phá văn hóa lịch sử cùng với người nước ngoài

대전국제교류센터
Nhiệm vụ chính
 • Hỗ trợ cuộc sống sinh sống tại Hàn Quốc cho người nước đến thăm hoặc cư trú
 • Giáo dục để hiểu biết sự hội nhập và đa văn hóa của người Hàn Quốc
 • Hướng dẫn và tư vấn về sinh hoạt, pháp lý, y tế, lao động, v.v.
 • Sự kiện và lễ hội
 • Cung cấp thông tin về du lịch và đời sống văn hóa
 • Hỗ trợ tình nguyện về hưỡng dẫn sinh hoạt
 • Hỗ trợ các hoạt động cộng đồng nước ngoài
 • Cung cấp một khu vực nghỉ ngơi
 • Giáo dục hiểu biết về đa văn hóa cho thanh niên và người dân
 • Các hoạt động giáo dục và trải nghiệm văn hóa liên quan đến ngôn ngữ Hàn Quốc, ẩm thực Hàn Quốc, âm nhạc, lịch sử, văn hóa Hàn Quốc, v.v.
Số điện thoại khẩn cấp
 • Thông tin số điện thoại : 114 không có mã vùng
 • Báo cáo tội phạm : 112 không có mã vùng
 • Trung tâm ứng phó an toàn khẩn cấp : 119 không có mã vùng
Tải xuống Hướng dẫn du lịch Daejeon
 • Cổng thông tin du lịch Daejeon Tải xuống tài liệu du lịch     
상단으로 이동