Tổng đài y tế

  • Tiếp nhận khiếu nại của bệnh nhân nước ngoài và hỗ trợ các tình huống khẩn cấp
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong trường hợp sự cố y tế và tiếp nhận thủ tục giải quyết tranh chấp
  • Hỗ trợ ngôn ngữ Dịch vụ tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Ả Rập
  • Thời gian tư vấn đáp ứng tư vấn 24 giờ
  • Số liên hệ tổng đài +82-2-1577-7129
  • trang chủ 한국보건산업진흥원 KhIDICơ quan Xúc tiến Công nghiệp Y tế Hàn Quốc(www.khidi.or.kr)

Trung tâm thông tin y tế khẩn cấp

Trung tâm thông tin y tế khẩn cấp cung cấp các thông tin về bệnh viện và tư vấn bệnh tật cho mọi người bổ sung vào công việc của nhân viên cấp cứu y tế 119, giúp bệnh nhân cấp cứu nhanh chóng được điều trị cấp cứu bởi các cơ sở cấp cứu y tế. Đôi khi, trong trường hợp không thể tránh khỏi việc chuyển viện giữa các bệnh viện do thiếu trang thiết bị hoặc phòng mổ liên quan đến cấp cứu, thì tổng đài có thể cung cấp thông tin về các bệnh viện sẵn có để bệnh nhân cấp cứu có thể lựa chọn bệnh viện phù hợp và tránh bị chậm trễ thời gian điều trị.

Trung tâm quản lý tình huống khẩn cấp

Được được thiết lập tại 12 trung tâm y tế khẩn cấp khu vực trên toàn quốc, thu thập và sắp xếp thông tin liên quan đến hệ thống y tế khẩn cấp trong khu vực, cung cấp cho các tổ chức vận hành xe cứu thương hoặc cho người dân. Hiện tại, nhân viên y tế tại trạm cứu hỏa 119 và phòng cấp cứu tại các bệnh viện là những nơi đóng vai trò chính trong hệ thống y tế cấp cứu khẩn cấp tại Hàn Quốc. Vì có vai trò riêng biệt nên trung tâm thông tin y tế khẩn cấp là nơi được hoạt động như một chất liên kết để các chức năng để có thể được thực hiện một cách đúng đắn trong một hệ thống hợp.

Trung tâm thu thập thông tin y tế khẩn cấp, và cung cấp thông tin này cho công dân, nhân viên y tế và các tổ chức y tế.
Trung tâp được thiết lập tại 12 khu vực trên toàn quốc và cung cấp thông tin y tế khẩn cấp theo thời gian thực cho các bệnh viện và phòng khám ở mỗi khu vực.

Trung tâp hoạt động 24/7 ngày trong tuần, nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn bạn đến bệnh viện, phòng khám phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Một bác sĩ có mặt để tư vấn y tế và hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại. Trường hợp cần xe cấp cứu thì trung tâm sẽ kết nối với các xe cấp cứu như xe cứu thương 119. Trung tâm cung cấp thông tin y tế cho người nước ngoài và cung cấp dịch vụ thông dịch y tế khẩn cấp cho người nước ngoài khi điều trị cấp cứu.

상단으로 이동