Trung tâm thông tin du lịch thành phố Daejeon

Tham quan khu vực trung tâm thành phố Daejeon và tiếp nhận các thông tin du lịch bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung thông qua một hướng dẫn viên du lịch, và có thể tìm hiểu thông tin du lịch 24 giờ một ngày bằng cách gọi điện thoại thông tin du lịch 1330.

 • Trung tâm Thông tin Du lịch Tổng hợp
  종합관광안내소
  • Giờ hoạt động: 09:00 ~ 18:00
  • Địa chỉ: 7 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon
  • Tiếp xúc : 042-861-1330
 • Tổng đài của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc
  한국관광공사 콜센터
  • Giờ hoạt động: 09:00 ~ 18:00
  • Gọi số 1330 không có mã vùng
 • Trung tâm Thông tin Du lịch Ga Daejeon
  대전역 관광안내소
  • Giờ hoạt động: 09:00 ~ 18:00
  • Địa chỉ: 215 Jungang-ro, Dong-gu, Daejeon
  • Tiếp xúc : 042-221-1905
 • Trung tâm Thông tin Du lịch Chungnam
  충남 종합관광안내센터
  • Giờ hoạt động : 24thời gian
  • Gọi số 1330 không có mã vùng
 • Trung tâm Thông tin Du lịch Ga Seodaejeon
  서대전역 관광안내소
  • Giờ hoạt động: 09:00 ~ 18:00
  • Địa chỉ: 23 Oryu-ro, Jung-gu, Daejeon
  • Tiếp xúc : 042-525-1330
 • Trung tâm Thông tin Du lịch Chungbuk
  충북 종합관광안내센터
  • Giờ hoạt động : 24thời gian
  • Gọi số 1330 không có mã vùng
 • Trung tâm thông tin du lịch bến xe phức hợp
  복합터미널 관광안내소
  • Giờ hoạt động: 09:00 ~ 18:00
  • Địa chỉ: 215 Jungang-ro, Dong-gu, Daejeon
  • Tiếp xúc : 042-633-1355

Hưỡng dẫn hoạt động

 • Giờ hoạt động: 09:00 ~ 18:00
 • Thông tin ngày lễ: mở cửa quanh năm
 • Ngôn ngữ sử dụng: Hàn Quốc, Anh, Nhật, Trung

※ Sau khi hết thời gian hoạt động xin vui lòng gọi đường dây thông tin du lịch 24 giờ (042)1330.

상단으로 이동