Phòng ngừa

 • Bệnh nhân và người chăm sóc nên thông báo đầy đủ các triệu chứng của bệnh nhân cho bác sĩ và xin tư vấn về tất cả các thắc mắc
  • Phải hỏi mục đích của việc kiểm tra và các tác dụng phụ nào phát sinh.
 • Chuẩn bị một bác sĩ điều trị chính gia đình
  • Vì bệnh sử của bệnh nhân được quản lý một cách có hệ thống nên khả năng xảy ra tai biến y khoa sẽ giảm đi rất nhiều.
 • Nếu bệnh nhân trực tiếp đến phòng cấp cứu, thì vui lòng cung cấp đầy đủ mô tả về tình trạng và tiền sử của bệnh của bệnh nhân.
  • Nếu bệnh nhân bị thương thì người giám hộ phải giải thích đầy đủ cho bác sĩ về diễn biến của thương tích, và nếu bệnh nhân có tiền sử hoặc đang có bệnh thì phải thông báo về mức độ và thời gian điều trị, v.v với bác sĩ để có các biện pháp cấp cứu thích hợp, ngăn ngừa các tác dụng phụ và biến chứng.
 • Nên đẻ tại bệnh viện nơi thực hiện kiểm tra trong thời kỳ mang thai.
  • Vì ở đây không chỉ có thể kiểm tra một cách nhất quán tình trạng phát triển của thai nhi và tình trạng dinh dưỡng của người mẹ, mà còn có thể chuẩn bị cho những ca sinh hoặc cấp cứu đột ngột thông qua việc quản lý bệnh nhân chính xác.
 • Đối với các sản phụ phải luôn mang theo mã thẻ hoặc vòng tay
  • Trường hợp thai nhi không thể kiểm tra tình trạng mang thai thì có khả năng nhiễm thuốc hoặc phóng xạ.

Ứng phó

 • Nhận hồ sơ bệnh án nhanh chóng và chính xác.
  • Điều này có thể ngăn chặn việc tiêu hủy bằng chứng và tạo cơ sở cho tất cả các phát hiện trong vụ kiện tụng y tế.
 • Ghi nhật ký tai nạn y tế theo từng thời gian trong ngày.
  • Vì trải qua thời gian thì có giới hạn để ghi nhớ, vì vậy cần nhanh chóng ghi chép lại các dữ kiện lâm sàng theo khung giờ. Đây có thể là cơ sở cho những tranh chấp về độ tin cậy của nội dung bệnh án sau này.
 • Trao đổi với một luật sư chuyên về y tế.
  • Tai nạn y tế có khả năng phát triển thành tranh chấp y tế và khi tranh chấp y tế xảy ra, bạn có thể tìm giải pháp cho các vấn đề từ các luật sư có nhiều kinh nghiệm về tranh tụng y tế cũng như kỹ năng tranh tụng chuyên nghiệp.
 • Kiềm chế phản ứng theo cảm xúc (bạo lực, phát ngôn v.v.).
  • Bạn có thể bị kiện về các thiệt hại dân sự và hình sự như cản trở hoặc hành hung, và các cáo buộc hình sự.

참고 : 의료사고 상담센터

상단으로 이동