Thông tin dịch vụ ngân hàng

Giờ mở cửa
 • Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều (không tính cuối tuần và ngày lễ), (ATM hoạt động từ 7h sáng đến 10h30 tối)
 • Mở tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài : Các giấy tờ cần thiết (Thẻ cư trú cho người nước ngoài)
Chuyển tiền
 • Thủ tục chuyển tiền : Có thể chuyển tiền tự do dưới 1.000 USD cho mỗi giao dịch mà không có bất kỳ hạn chế nào
 • Tên, địa chỉ và số điện thoại của người đăng ký chuyển tiền, tên, địa chỉ và số điện thoại, tên ngân hàng của người nhận, địa chỉ ngân hàng (thành phố, tỉnh, quốc gia), số tài khoản, SWIFT CODE, Bank code
Phương thức chuyển tiền
 • Chuyển điện báo (Telegraph Transfer, TT) : Phương pháp phổ biến nhất để chuyển tiền lớn hoặc chuyển tiền khẩn cấp
 • Séc chuyển tiền (Demand Draft, DD) : được sử dụng cho các khoản chuyển tiền nhỏ hoặc không khẩn cấp
Tài liệu bắt buộc

Đơn yêu cầu chuyển ngoại tệ, Thẻ cư trú người nước ngoài và các tài liệu bổ sung được yêu cầu tùy thuộc vào mục đích chuyển tiền, (ví dụ: tài liệu bổ sung để chuyển tiền của người lao động nước ngoài)

 • Hợp đồng lao động hoặc giấy chứng nhận làm việc
 • Chứng từ chứng minh thu nhập trong nước
 • Hộ chiếu hoặc thị thực nhập cảnh
 • Bằng chứng về việc nộp thuế được xác nhận bởi người sử dụng lao động (ngoại trừ người cư trú bất hợp pháp và thực tập sinh công nghiệp)
 • Giấy chứng nhận nộp thuế (trường hợp kinh doanh tự do)
Nội dung lưu ý
 • Đơn đăng ký thanh toán/chuyển ngoại tệ phải được điền bằng tiếng Anh
 • Điền chính xác chính tả tiếng Anh và số tài khoản của người nhận
 • Tên chủ tài khoản và tên người nhận phải trùng khớp
 • Trong đơn chuyển tiền ngoại tệ, phải nhập tên ngân hàng, tên chi nhánh và tên quốc gia của người nhận.
 • Không thể chuyển tiền đến một số quốc gia như Myanmar, Libya, Iran và Sudan
Đổi ngoại tệ
 • Hình thức thu đổi ngoại tệ: ngoại tệ tiền mặt, séc du lịch
 • Giấy tờ cần thiết: Hộ chiếu
 • Số tiền có thể quy đổi: khi vượt quá 10.000USD cho mỗi lần đổi sẽ tính thuế
 • Địa điểm: tất cả các ngân hàng trong nước
상단으로 이동