페이스북 유튜브

Thông tin y tế

Nếu bạn muốn nhận tư vấn về toàn bộ quy trình du lịch khám chữa bệnh từ khi nhập cảnh Hàn Quốc đến khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và rời khỏi Hàn Quốc, xin vui lòng gửi thư về địa chỉ email bên dưới

djmeditour_d1@dime.or.kr
의료관광문의