페이스북 유튜브

du lịch y tế Daejeon

Trung tâm hỗ trợ du lịch y tế Daejeon

Trung tâm Hỗ trợ Du lịch Y tế Daejeon là một trung tâm hỗ trợ thông tin du lịch y tế toàn diện nhằm thúc đẩy các nhiệm vụ sau đây cho sự phát triển của ngành du lịch y tế tại Daejeon.

Provide One-Stop Service
 • Cung cấp dịch vụ một cửa cho khách du lịch y tế đến Daejeon, xin visa, đặt chỗ, tư vấn, chỗ ở và bệnh viện
 • Cung cấp thông tin về các lĩnh vực điều trị chuyên biệt và chi phí điều trị của các cơ sở y tế tại Daejeon
 • Hỗ trợ phiên dịch, thông tin bản đồ du lịch chữa bệnh, giới thiệu thực nghiệm lộ trình du lịch chữa bệnh
 • Thực hiện dưới vai trò là trung tâm quản lý theo dõi toàn diện cho đến sau khi khách du lịch kết thúc quá trình khám chữa bệnh và quay trở về nhà
Hub of Medical Tourism (For Tourist)
 • Thực hiện việc quảng bá cùng với các cơ sở y tế ở Daejeon để thu hút bệnh nhân ở nước ngoài
 • Phát triển sổ tay hướng dẫn công việc cho bệnh nhân ở nước ngoài
 • Chuẩn bị các biện pháp đối phó toàn diện cho các sự cố y tế
 • Tìm hiểu chi phí y tế ở nước ngoài cần thiết tại bệnh viện
 • Cung cấp nhiều mẫu và sổ tay hướng dẫn
 • Đào tạo ngôn ngữ và thực nghiệm cho du lịch y tế
 • Đào tạo điều phối viên chuyên môn về du lịch y tế
Hub of Medical Tourism (For Visitors)
 • Cung cấp thông tin về việc tham quan, các điểm du lịch và ẩm thực ở Daejeon
 • Giới thiệu các sản phẩm du lịch chữa bệnh và các khu chuyên khoa y tế của Daejeon