페이스북 유튜브

Тэжон хотын эмчилгээ аялал

Тэжон хотын “Эмчилгээ аяллыг дэмжих төв

Тус төв нь Тэжон хотын эмчилгээ аяллын салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор дараах үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлдэг эмчилгээ аяллын мэдээллийн нэгдсэн төв юм.

Provide One-Stop Service(Нэг цэгийн үйлчилгээгээр хангах)
 • Эмчилгээ аяллыг сонгосон үйлчлүүлэгчдийг Тэжон хот руу зорчих шат дараалал, виз, захиалга, зөвлөгөө, буудаллах газар, эмнэлгийн нэг цэгийн үйлчилгээгээр хангах
 • Тэжон хот дахь эрүүл мэндийн байгуулагуудын цар хүрээ, эмчилгээний ур чадвар, үнэ төлбөрийн талаархи мэдээлэл өгөх
 • Орчуулгын үйлчилгээ, эмчилгээ аялалтай холбоотой байршлын мэдээлэл, танилцуулах курс
 • Нутаг буцсаны дараах үйлчилгээгээр хангах зэрэг нэгдсэн үйл ажиллагааг явуулж байна.
Hub of Medical Tourism (For Tourist)
 • Тэжон хотын эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран гадаадын өвчтнүүдийг хүлээж авах хамтарсан маркетингийн үйл ажиллагаа
 • Гадаад өвчтөнд зориулсан үйл ажиллагааны журам боловсруулах
 • Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд гарсан буруутай үйл ажиллагааны талаархи цогц арга хэмжээг бий болгох
 • Эмнэлэгт шаардлагатай гадаад өвчтөний үзлэг оношлогооны төлбөрийг судлах
 • Төрөл бүрийн маягтын загвар, заавраар хангах
 • Эмчилгээ аяллын талаархи хэлний болон практик сургалт
 • Эмчилгээ аялалаар мэргэшсэн координаторыг бэлтгэх
Hub of Medical Tourism (For Visitors)
 • Тэжон хотын аялал жуулчлалын тухай танилцуулга, аялал жуулчлалын газрууд, хоолны талаархи мэдээллээр хангах
 • Эмчилгээ аяллын бүтээгдэхүүнүүд болон Тэжон хотын мэргэжлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаархи танилцуулга