페이스북 유튜브

Тэжон хотын эмчилгээ аялал

대전의료관광 지원센터

Тус төв нь Тэжон хотын эмчилгээ аяллын салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор дараах үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлдэг эмчилгээ аяллын мэдээллийн нэгдсэн төв юм.

Provide One-Stop Service(Нэг цэгийн үйлчилгээгээр хангах)
 • Эмчилгээ аяллыг сонгосон үйлчлүүлэгчдийг Тэжон хот руу зорчих шат дараалал, виз, захиалга, зөвлөгөө, буудаллах газар, эмнэлгийн нэг цэгийн үйлчилгээгээр хангах
 • Тэжон хот дахь эрүүл мэндийн байгуулагуудын цар хүрээ, эмчилгээний ур чадвар, үнэ төлбөрийн талаархи мэдээлэл өгөх
 • Орчуулгын үйлчилгээ, эмчилгээ аялалтай холбоотой байршлын мэдээлэл, танилцуулах курс
 • Нутаг буцсаны дараах үйлчилгээгээр хангах зэрэг нэгдсэн үйл ажиллагааг явуулж байна.
Hub of Medical Tourism (For Tourist)
 • Тэжон хотын эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран гадаадын өвчтнүүдийг хүлээж авах хамтарсан маркетингийн үйл ажиллагаа
 • Гадаад өвчтөнд зориулсан үйл ажиллагааны журам боловсруулах
 • Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд гарсан буруутай үйл ажиллагааны талаархи цогц арга хэмжээг бий болгох
 • Эмнэлэгт шаардлагатай гадаад өвчтөний үзлэг оношлогооны төлбөрийг судлах
 • Төрөл бүрийн маягтын загвар, заавраар хангах
 • Эмчилгээ аяллын талаархи хэлний болон практик сургалт
 • Эмчилгээ аялалаар мэргэшсэн координаторыг бэлтгэх
Hub of Medical Tourism (For Visitors)
 • Тэжон хотын аялал жуулчлалын тухай танилцуулга, аялал жуулчлалын газрууд, хоолны талаархи мэдээллээр хангах
 • Эмчилгээ аяллын бүтээгдэхүүнүүд болон Тэжон хотын мэргэжлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаархи танилцуулга